U persoonlijk helpen - Wat we zeggen

Als leider of manager, maar ook als professional bent u zelf uw belangrijkste instrument. Vakkennis, managementtechnieken zijn belangrijk, maar doorslaggevend is hoe u met deze kennis uit de voeten kunt, wanneer u sterk bent, wanneer kwetsbaar. Hoe u relaties vormgeeft, conflicten hanteert. Kortom, de belangrijkste kennis is zelfkennis .

Maar in organisaties is ook het kennen van anderen uiterst belangrijk. In management , in samenwerking is de ander even bepalend als u zelf. Weten hoe u op de ander inwerkt en die ander op u, wat werkt en wat niet werkt en hoe u de ander optimaal kunt faciliteren, helpen ontplooien is van groot belang.

Ken u zelve... en dan? U zelf kennen is het begin. Vervolgens gaat het om hoe sterktes uitgebouwd kunnen worden, en valkuilen omzeild, dat wil zeggen omgeven door compenserende kracht.

Of het nu de zakelijke of privérelaties is, u heeft een bepaald effect in een relatie en de ander heeft een bepaald effect op u. Het is belangrijk te weten hoe dat werkt...en vooral hoe daarin verandering te bewerkstelligen is.