wat we zeggen

Wanneer in organisaties de gesprekken over inhoudelijke zaken als strategie, structuur, taken, werkwijze, procedures op een of andere manier stroef gaan verlopen, is er iets aan de hand dat wij gedoe noemen. Dat doet zich vooral voor bij organisaties in verandering.
Het heeft dan geen zin door te praten op het rationele vlak - de zaken 'boven tafel' . We moeten nu 'afdalen' naar het domein van de onderlinge relaties, communicatie en samenwerking, naar de ongeschreven regels en normen; de wereld van de energie en de emoties. Als er in die wereld iets mis gaat ontstaat er irritatie, heibel wantrouwen, oud zeer... kortom: gedoe.
Dat moet op tafel. Zodat de negatieve energie die erin is gaan zitten weer wordt omgezet in positieve energie en de organisatie weer op gang kan komen.

Zie het schema